Innkalling til årsmøte

Det kalles inn til årsmøte i Rana bueskytterklubb onsdag 25.04.2022 kl:18:00. Sted kommer vi tilbake til avhengig av hvor mange som melder seg på.

Påmelding til Rana@bueklubb.no, før å finne ut hvor stort lokale som trengs.

Eventuelle saksforslag sendes på e-post til Rana@bueklubb.no 

Agenda  

 1.  Åpning
 2. Godkjenning av innkalling  
 3. Godkjenning av dagsorden 
 4.  Valg av møte leder 
 5.  Valg av referent 
 6.  Årsberetning 
 7.  Budsjett  
 8.  Innkommende forslag – Må være levert til styret innen 15.04
 9.  Fastsette kontingent 2023 
 10.  Valg

Innkalling til årsmøte

Det kalles inn til årsmøte i Rana bueskytterklubb onsdag 12.05.2021 kl:18:00. Sted kommer vi tilbake til avhengig av hvor mange som melder seg på.

Påmelding til Rana@bueklubb.no, før å finne ut hvor stort lokale som trengs. (Navn og telefon nr til Covid – liste) 

Eventuelle saks-forslag sendes på e-post til Rana@bueklubb.no 

Agenda  

 1.  Åpning
 2. Godkjenning av innkalling  
 3. Godkjenning av dagsorden 
 4.  Valg av møte leder 
 5.  Valg av referent 
 6.  Årsberetning 
 7.  Budsjett  
 8.  Innkommende forslag – Må være levert til styret innen 05.05
 9.  Fastsette kontingent 2022  
 10.  Valg

Innkalling til årsmøte

Søndag 1. Mars 2020 kl 13:00, Båsmobakken barnehage

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av Innkalling
 3. Godkjenning av Saksliste
 4. Valg av dirigent og referent
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Budsjett
 8. Behandle forslag og saker
 9. Fastsette kontingent for 2019
 10. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 09.02.2019

Styret i Rana Bueskytterklubb

Åpen dag

Lyst til å prøve bueskyting? Rana Bueskytterklubb inviterer til åpen dag i gymsalen i Ranahallen, lørdag 1. Februar kl 12 – 15. Velkommen til både voksne og barn!

Innkalling til årsmøte

Tirsdag 12. Mars 2019 kl 17:00, Ranahallen

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenning av Innkalling
 3. Godkjenning av Saksliste
 4. Valg av dirigent og referent
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Budsjett
 8. Behandle forslag og saker
 9. Fastsette kontingent for 2019
 10. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 26.02.2019

Styret i Rana Bueskytterklubb

Rana Archery Leauge

Rana Archery Leauge er godt i gang. Det er en intern liga som går over hele innendørs-sesongen- det skytes et «stevne» en gang pr uke, 30 piler kvalifisering + finaler. Oppsettet er slik at alle divisjoner og alle ferdighetsnivå konkurrerer sammen. Dette har slått veldig godt an – nå er det prestisje, forargelse, banning, hets og annen morro én gang i uka.

Resultatene oppdateres fortløpende under Rana Archery Leauge i menyen øverst (her). Og reglene finnes her.

Bueskyting i Mo i Rana