Tradisjonell / historisk bueskyting

trad

Vi har også et aktivt miljø for tradisjonell og historisk bueskyting. Dette kan utøves både som ren rekreasjon eller i konkurranseform om man ønsker det.