Innkalling til årsmøte

Tirsdag 12. Mars 2019 kl 17:00, Ranahallen

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av Innkalling
  3. Godkjenning av Saksliste
  4. Valg av dirigent og referent
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Behandle forslag og saker
  9. Fastsette kontingent for 2019
  10. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 26.02.2019

Styret i Rana Bueskytterklubb