Innkalling til årsmøte

Søndag 1. Mars 2020 kl 13:00, Båsmobakken barnehage

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av Innkalling
  3. Godkjenning av Saksliste
  4. Valg av dirigent og referent
  5. Årsberetning
  6. Regnskap
  7. Budsjett
  8. Behandle forslag og saker
  9. Fastsette kontingent for 2019
  10. Valg

Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 09.02.2019

Styret i Rana Bueskytterklubb