Innkalling til årsmøte

Det kalles inn til årsmøte i Rana bueskytterklubb onsdag 12.05.2021 kl:18:00. Sted kommer vi tilbake til avhengig av hvor mange som melder seg på.

Påmelding til Rana@bueklubb.no, før å finne ut hvor stort lokale som trengs. (Navn og telefon nr til Covid – liste) 

Eventuelle saks-forslag sendes på e-post til Rana@bueklubb.no 

Agenda  

  1.  Åpning
  2. Godkjenning av innkalling  
  3. Godkjenning av dagsorden 
  4.  Valg av møte leder 
  5.  Valg av referent 
  6.  Årsberetning 
  7.  Budsjett  
  8.  Innkommende forslag – Må være levert til styret innen 05.05
  9.  Fastsette kontingent 2022  
  10.  Valg