Innkalling til årsmøte

Det kalles inn til årsmøte i Rana bueskytterklubb onsdag 25.04.2022 kl:18:00. Sted kommer vi tilbake til avhengig av hvor mange som melder seg på.

Påmelding til Rana@bueklubb.no, før å finne ut hvor stort lokale som trengs.

Eventuelle saksforslag sendes på e-post til Rana@bueklubb.no 

Agenda  

  1.  Åpning
  2. Godkjenning av innkalling  
  3. Godkjenning av dagsorden 
  4.  Valg av møte leder 
  5.  Valg av referent 
  6.  Årsberetning 
  7.  Budsjett  
  8.  Innkommende forslag – Må være levert til styret innen 15.04
  9.  Fastsette kontingent 2023 
  10.  Valg