3D / jakt – løype i Mo i Rana

I 3D skyter man på tredimensjonale dyrefigurer i ulike størrelser på ulike (og ukjente) avstander. Målene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden. Det arrangeres stevner innenfor 3D/jakt både lokalt og på nasjonalt nivå.

Vi jobber med å få på plass en slik løype i Rana. Som regel er det 12 mål (dyrefigurer) i en løype, og ville kunne se ut som i illustrasjonen under. Løypa går langs en sirkel-formet sti, og det skytes ut fra sirkelen og inn i terrenget. Dyrefigurene vil selvsagt plasseres forsvarlig.

(Merk: denne figuren er bare en illustrasjon)

Vi ser for oss en egnet plassering ikke for langt ut fra tettbebyggelsen, hvor man også kan lage en samlingsplass (bålplass?) ved løypestart, og hvor det er adkomst med vei. Det må også settes opp en bod e.l. for oppbevaring av dyrefigurene.

Vi tror en slik løype vil være en berikelse for aktivitets-tilbudet i Rana. Her får man frisk luft, trim, bueskyting og sosialt samvær, og vi tror det vil kunne trekke både voksne og unge inn i sporten.

(Merk: dette er på ingen måte tenkt som en erstatning til vår aktivitet i Munklia, hvor vi skyter på blink på faste avstander mellom 20m og 90m (dette kalles skiveskyting). 3D / jakt og skiveskyting er to grener av bueskytingen som supplerer hverandre).