Bueskyting

Ønsker du å prøve dette? Ta kontakt, og kom innom for en prøvetime. Ønsker du etter hvert å kjøpe din egen bue m/utstyr, er vi behjelpelig med å finne det rette utstyret.

Les mer om våre treningstider og medlemsbetingelser.

Her er litt mer informasjon om bueskyting generelt, de ulike grenene og buetypene, fra Norges Bueskytterforbund.

Hvorfor bueskyting?

 • Helårsidrett
  Bueskyting er en helårsidrett med klubber og konkurranseaktiviteter over hele landet.
 • Passer for alle
  Bueskyting passer for alle, uansett alder og er en utmerket familieidrett som skaper miljø på tvers av generasjonskløften.
 • Teknisk idrett
  Bueskyting er en teknisk idrett, så man behøver ikke å være fysisk sterk for å kunne bli en dyktig bueskytter. Mange funksjonshemmede kan delta i bueskyting på lik linje med andre.
 • Rimelig idrett
  Bueskyting er en rimelig idrett. Når du har investert i bue, piler og tilbehør, har du utstyret for en årrekke. Det finnes bueskyttere som har hatt samme utstyr i 20 år.
 • Presisjonsidrett
  Som presisjonsidrett passer de for alle – uansett størrelse, fasong og fysisk kapasitet. Det finnes buer som passer for deg enten du er stor eller liten, tykke eller tynn. De beste norske utøverne kan stå i ett mål på en fotballbane og treffe en fotball i det motsatte målet hele tiden, og som hobbyskytter treffer du den også ganske ofte.
 • Alle aldre
  Medlemsmassen fordeler seg på kvinner og menn i alle aldre, men laveste konkurransealder er 10 år. Den høyeste registrerte alder på en konkurransedeltager er 86 år. Tradisjonelt er det særlig gutter som fenges av bueskyting, men vi ser ofte at jentene skyter minst like godt som guttene.
 • Olympisk idrett
  Bueskyting kan drives som ren hobby eller som toppidrett (bueskyting er en olympisk idrett). Konkurransene våre er inndelt i nivåklasser som er tilpasset de enkelte utøverne, og vi har egne aldersklasser for de yngste.

Grener

bilnkUtendørs baneskyting

Foregår på en åpen slette eller en bane f. eks en fotballbane. Man skyter på 10-ringede flerfargede skiver i ulike størrelser avhengig av skyteavstand. Den lengste konkurranseavstanden er 90 meter.

treningInnendørs (bane) skyting

Er en typisk vinteridrett og foregår oftest i vanlige idrettshaller. Skyteavstanden er vanligvis 18 meter. I Norge er denne grenen den mest populære i den forstand at det er flest skyttere som deltar i konkurranser.

fieldJakt- og feltskyting

Er den form for bueskyting som ligger nærmest opp til den tradisjonelle. I jaktskyting skyter man på tredimensjonale dyrefigurer eller skiver med bilder av dyr i ulike størrelser for ulike avstander. Som oftest er avstanden ikke oppgitt, og en del av ferdigheten blir således å kunne bedømme avstanden riktig. Jaktmålene er plassert vilkårlig ute i naturen, men løypa er merket, slik at alle går den samme runden. Feltskyting foregår på samme måte som jaktskyting, men det skytes på runde, femdelte gule og svarte skiver.

Buetyper

ellisonRecurvebue (moderne langbue)

Denne buen har buelemmer som er bøyd litt tilbake for å gi lettere drag og bedre kast. Buen er som regel utstyrt med justerbart sikte og stabilisatorer. I de olympiske leker er det denne divisjonen som er representert.

tradTradisjonell bue

Vi har også konkurranser for skyttere med tradisjonell bue (langbuen er vanligst, men det kan også være andre tradisjonelle buetyper), hvor man skyter med trepiler og et primitivt bueoppsett.

compoundCompoundbue (trinsebue)

I motsetning til andre buer har denne buen er trinsesystem som gjør at holdekraften er mye mindre enn den kraften man behøver for å trekke buen. Da denne buen er mer moderne enn de mer tradisjonelle buer, har man her også tillatt en god del annet teknisk utstyr som hjelpemidler, blant annet optiske siktemidler og mekaniske slippmekanisme.

barebowBarebow (bar bue)

I denne divisjonen benytter man som oftest recurvebue, men uten sikte og stabilisatorer.

Promotion video fra World Archery

Bueskyting i Mo i Rana